Програма

20-02-2017

2:10 Игран филм
3:40 Утринска на Телма, реприза
5:00 Македонска народна музика
5:30 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, емисија за кулинарство (р)
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Сплетки, хумористична серија
7:30 Градини, емисија за уредување на градини (р)
8:00 Утринска на Телма, утринска програма
8:30 Вести, информативна програма
8:38 Метео
8:40 Утринска на Телма, утринска програма
9:00 Топ шоп
9:20 Телма амбуланта, утринска програма
10:30 Вести, информативна програма
10:38 Метео
10:40 Утринска на Телма, утринска програма
12:00 0м+ со Марија Атанасовска,
12:29 Утринска на Телма, утринска програма
12:30 Вести, информативна програма
12:40 Метео
12:45 Храна и вино, емисија за кулинарство
13:15 Топ шоп
13:30 Автомагазин - нова сезона, реприза
14:00 Пријатели, хумористична серија
14:25 Топ шоп
14:40 Сериски филм, сериски филм
15:30 Вести, информативна програма
16:00 Фчерашни новости, реприза
16:30 Дол и Ем, сезона 2, реприза
17:05 Разоткривање, сериски филм
17:50 Храна и вино, емисија за кулинарство
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Топ тема на Ваша страна, дебатна емисија
20:20 Ескобар, играна серија
21:30 Вести, информативна програма
22:05 Таков е животот (Life as We Know It), игран филм премиера
23:55 Топ тема на Ваша страна - реприза, дебатна емисија
0:05 Фчерашни новости, репризџа
0:30 Игран филм
21-02-2017
1:10 Гласот на Америка, вести
1:20 Утринска на Телма, реприза
4:40 Македонска народна музика
5:20 Македонска забавна музика
5:30 Храна и вино, реприза
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Сплетки, хумористична серија
7:25 Ајде дома, емисија за уредување на домот (р)
8:00 Утринска на Телма, утринска програма
8:30 Вести, информативна програма
8:38 Метео
8:40 Утринска на Телма, утринска програма
9:00 Топ шоп
9:20 Телма амбуланта, утринска програма
10:30 Вести, информативна програма
10:38 Метео
10:40 Утринска на Телма, утринска програма
12:00 0м+ со Марија Атанасовска, утринска програма
12:29 Утринска на Телма, утринска програма
12:30 Вести, информативна програма
12:40 Метео
12:45 Храна и вино, емисија за кулинарство
13:15 Топ шоп
13:30 Сериски филм, сериски филм
14:20 Топ шоп
14:35 Код со Снежана Лупевска Созен, информативна програма
15:30 Вести, информативна програма
16:05 Судијката од Кедер Сов, сериски филм
17:00 Разоткривање, сериски филм
17:55 Храна и вино, емисија за кулинарство
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Топ тема, дебатна емисија
20:20 Ескобар, играна серија
21:30 Вести, информативна програма
22:10 Мак Стил (Max steel- Stewart Hendlen), игран филм премиера
23:55 Топ тема - реприза, дебатна емисија

22-02-2017

1:10 Гласот на Америка, вести
1:20 Утринска на Телма, реприза
4:45 Македонска народна музика
5:20 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, реприза
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Сплетки, хумористична серија
7:25 Незадолжително, реприза
8:00 Утринска на Телма, утринска програма
8:30 Вести, информативна програма
8:38 Метео
8:40 Утринска на Телма, утринска програма
9:00 Топ шоп
9:20 Телма амбуланта, утринска програма
10:30 Вести, информативна програма
10:38 Метео
10:40 Утринска на Телма, утринска програма
12:00 0м+ со Марија Атанасовска, емисија за деца и родители
12:29 Утринска на Телма, утринска програма
12:30 Вести, информативна програма
12:40 Метео
12:45 Храна и вино, емисија за кулинарство
13:15 Топ шоп
13:30 Еден на еден со Жарко Димитриевски, реприза
14:35 Топ шоп
14:50 Пријатели, хумористична серија
15:30 Вести, информативна програма
16:05 Обвинети, сериски филм
17:10 Разоткривање, сериски филм
17:55 Храна и вино, емисија за кулинарство
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Топ тема на Ваша страна, дебатна емисија
20:20 Ескобар, играна серија
21:30 Вести, информативна програма
22:05 Француска свита (Suite Francaise- Saul Dibb), игран филм премиера

23-02-2017

1:10 Гласот на Америка, вести
1:20 Еден на еден со Жарко Димитриевски, реприза
2:20 Утринска на Телма, утринска програма (р)
4:30 Македонска народна музика
5:15 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, реприза
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Сплетки, реприза
7:25 Автомагазин - нова сезона, реприза
8:00 Утринска на Телма, утринска програма
8:30 Вести, информативна програма
8:38 Метео
8:40 Утринска на Телма, утринска програма
9:00 Топ шоп
9:20 Телма амбуланта, утринска програма
10:30 Вести, информативна програма
10:38 Метео
10:40 Утринска на Телма, утринска програма
12:00 0м+ со Марија Атанасовска, емисија за деца и родители
12:29 Утринска на Телма, утринска програма
12:30 Вести, информативна програма
12:40 Метео
12:45 Топ шоп
13:00 Храна и вино, емисија за кулинарство
13:30 Незадолжително, реприза
14:00 Пријатели, хумористична серија
14:25 Топ шоп
14:40 Сериски филм, сериски филм
15:30 Вести, информативна програма
16:05 Обвинети, сериски филм
17:05 Разоткривање, сериски филм
17:55 Храна и вино, емисија за кулинарство
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Топ тема, дебатна емисија
20:20 Ескобар, играна серија
21:30 Вести, информативна програма
22:10 За реј (About ray- Gaby Dellal), игран филм премиера
0:05 Топ тема на Ваша страна - реприза, дебатна емисија

24-02-2017

1:15 Гласот на Америка, вести
1:25 Утринска на Телма, утринска програма (р)
5:00 Македонска народна музика
5:30 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, реприза
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:10 Код со Снежана Лупевска Созен, реприза
8:00 Утринска на Телма, утринска програма
8:30 Вести, информативна програма
8:38 Метео
8:40 Утринска на Телма, утринска програма
9:00 Топ шоп
9:20 Телма амбуланта, утринска програма
10:30 Вести, информативна програма
10:38 Метео
10:40 Утринска на Телма, утринска програма
12:00 0м+ со Марија Атанасовска, емисија за деца и родители
12:29 Утринска на Телма, утринска програма
12:30 Вести, информативна програма
12:40 Метео
12:45 Топ шоп
13:00 Храна и вино, емисија за кулинарство
13:30 Градини, реприза
14:00 Пријатели, хумористична серија
14:25 Топ шопреприза
14:40 Стрела, сериски филм - 3та сезона
15:30 Вести,
16:05 Рајот, сериски филм
17:05 Разоткривање, сериски филм
17:55 Храна и вино, емисија за кулинарство
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Топ тема на Ваша страна, дебатна емисија
20:20 Ескобар, играна серија
21:30 Вести, информативна програма
22:10 Повторно во игра (Trouble with the Curve), игран филм премиера
0:05 Топ тема - реприза, дебатна емисија

25-02-2017

1:10 Гласот на Америка, ветси
1:20 Утринска на Телма, утринска програма (р)
4:30 Македонска народна музика
5:15 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, реприза
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Македонска народна музика
8:00 Македонска забавна музика
9:10 Топ шоп
9:30 0м+, емисија за деца и родители
10:20 Вести - Невести, реприза
10:30 Незадолжително, реприза
11:10 Топ шоп
11:30 Телма амбуланта, реприза
12:20 Храна и вино, емисија за кулинарство (р)
13:25 Телма Вет, емисија за миленичиња
13:55 Топ шоп
14:15 Фчерашни новости, реприза
14:40 Автомагазин - нова сезона, емисија за автомобили
15:30 Вести, информативна програма
16:00 Преспав, играна серија
17:40 Судијката од Кедер Сов, сериски филм
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Еден на еден со Жарко Димитриевски, забавна емисија
20:10 Фортитуд (Fortitude), сериски филм
21:30 Вести, информативна програма
22:05 Љубовта нема правила (Something's Gotta Give), игран филм премиера
0:05 Топ тема на Ваша страна, дебатна емисија

26-02-2017

2:30 Игран филм
4:00 Утринска на Телма, реприза
5:00 Македонска народна музика
5:30 Македонска забавна музика
6:00 Храна и вино, емисија за кулинарство (р)
6:30 Вести, информативна програма (реприза на вестите од 21:30)
7:00 Македонска народна музика
8:00 Македонска забавна музика
9:00 Топ шоп
9:20 0м+, емисија за деца и родители
10:20 Вести - Невести, реприза
10:30 Гарден клуб, емисија за уредување на градини
11:05 Топ шоп
11:30 Телма амбуланта, реприза
12:20 Храна и вино, реприза
13:25 Телма ветеринар, реприза
14:00 Топ шоп
14:20 Еден на еден со Жарко Димитриевски, реприза
15:30 Вести, информативна програма
16:00 Преспав, играна серија
17:45 Незадолжително, премиера
18:30 Вести, информативна програма
19:15 Фчерашни новости, забавна емисија
19:40 Дол и Ем, сезона 2, сериски филм
20:00 Жилетите од Бирмингем, сериски филм
21:30 Вести, информативна програма
22:00 2001: Одисеја во вселената (2001: A Space Odyssey), игран филм премиера
0:40 Игран филм