Плати редовни, додатоци во СЈО дупли- Јанева за ивештајот на ДЗР вели: пораката е да се сотре борба против функционерска корупција

Над 282 милиони денари или околу 4,6 милиона евра се исплатени во СЈО како надоместок за почитување на тајност, а според ДЗР за исплата на овие пари ревизијата не обезбедила соодветен законски критериум. Сумата е за повеќе од двојно поголема од збирот на основните плати на сите обвинители, стручни соработници … Продолжи со читање Плати редовни, додатоци во СЈО дупли- Јанева за ивештајот на ДЗР вели: пораката е да се сотре борба против функционерска корупција