МАКЕДОНИЈА

СПОРТ

СП:АНАСТАСИЈА БОГДАНОВСКИ СО НОВ ДРЖАВЕН РЕКОРД
СП: НОВИ СВЕТСКИ РЕКОРДИ ВО ТРИ ДИСЦИПЛИНИ
СП КАЗАН: ЛЕДЕЦКИ ПОВТОРНО РЕКОРДНА НА 1500 МЕТРИ